Företaget

Oy Holmik Ab grundades i Maxmo (ca 30 kilometer norr om energistaden Vasa, Finland) år 1989 av Olof Holm och är idag en ledande leverantör av EMI-avskärmningar, indikatorer tillverkade av metallnät och räcken i aluminium. Med vår erfarenhet av design och tillverkningsteknologi hjälper vi våra kunder att få kostnadseffektiva lösningar med rätt kvalitet. 90 % av vår försäljning exporteras till olika länder inom Europa. Utveckling och tillverkning sker i Finland så väl som globalt hos noga utvalda underleverantörer och samarbetspartners.  ABB i Europa är vår största kund och är en utomordentlig referens med tanke på över 20 år av samarbete.

 

Mission

Vi använder vår expertis för att skapa innovativa metallnätslösningar och aluminiumprofilsystem samt tjänster av god kvalitet och miljöhänsyn.

 

Vision

Vår vision är att bli den mest uppskattade och respekterade leverantören av aluminiumräcken och produkter tillverkade av metallnät.

 

Kvalitetspolicy

Oy Holmik uppfyller kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter  att vi levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Företaget satsar på totalt nollfels tänkande. Vägen dit är ansvar för kundens önskemål, ett fungerande kvalitetssystem, ömsesidigt förtroende i företaget och kompetensutveckling.

Vänligen kontakta oss om ni vill veta mera om vårt kvalitetsarbete.

 

Miljöpolicy

Företagsledningen för Oy Holmik Ab har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande miljön. VD:n ansvarar för att miljöpolicyn förstås, tillämpas och upprätthålls inom företaget. Oy Holmik Ab:s huvudprodukter består av metallnät och aluminiumräcken. I vår verksamhet strävar vi till att minimera påverkan av miljön. Ett aktivt miljöengagemang i vår verksamhet är en viktig del av vår konkurrenskraft. Vi betraktar gällande lagstiftning samt andra regler som berör Oy Holmik Ab:s verksamhet, som minimikrav i miljöarbetet. Därtill arbetar vi förebyggande och strävar efter ständig förbättring. 

Detta innebär att Oy Holmik Ab strävar till förbättringar av rutinerna i produktionen genom följande åtgärder: 

- minska avfallsmängden 
- minska förbrukningen av energi 
- minska på miljöpåverkande utsläpp 
- vägleda och utbilda personalen kontinuerligt i miljöfrågor 

Vänligen kontakta oss om ni vill veta mera om vårt miljöarbete.