Yritys

Olof Holm perusti Holmik Oy:n Maksamaalle (n. 30 km Vaasasta pohjoiseen) vuonna 1989. Yritys on nykyään johtava EMI-suotimien, metalliverkosta valmistettujen indikaattoreiden ja alumiinikaiteiden toimittaja. Suunnittelukokemuksemme ja valmistustekniikkamme ansiosta asiakkaamme saavat kustannustehokkaita ja laadukkaita ratkaisuja. Myynnistämme viedään 90 % Euroopan maihin. Tuotekehitys ja valmistus tapahtuvat Suomessa samoin kuin maailmalla korkealaatuisten alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden tiloissa. ABB on suurin asiakkaamme ja se on 20 vuotta jatkuneen yhteistyön ansiosta erinomainen suositus.

 

Missio

Hyödynnämme asiantuntemustamme innovatiivisten metalliverkkoratkaisujen ja alumiiniprofiilijärjestelmien sekä laadukkaiden palveluiden luomiseen ympäristönäkökohdat huomioiden.

 

Visio

Visionamme on nousta arvostetuimmaksi ja kunnioitetuimmaksi alumiinikaiteiden ja metalliverkkotuotteiden toimittajaksi.

 

Laatupolitiikka

Holmik Oy täyttää asiakkaan vaatimukset, odotukset ja tarpeet. Tämä edellyttää että toimitamme tuotteita jotka ovat oikeanlaatuisia, oikeassa ajassa, oikeaan hintaan.Yrityksemme toimintaperiaatteena on nollavirhe-ajattelu. Siihen pästään ottamalla vastuu asiakkaan toiveista, toimivalla laadun tarkkailulla molemminpuolisella luottamuksella, pätevyyden kehittämisellä 

Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi.

 

Ympäristöpolitiikka

Holmik Oy:n johto on määritellyt ja dokumentoinut yrityksen ympäristöpolitiikan,  ympäristöpäämäärät sekä aikeet ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Toimitusjohtaja  vastaa siitä, että ympäristöpolitiikkaa noudatetaan ja ylläpidetään yrityksessä. Yrityksen toiminta koostuu metalliverkkotuotteista ja kaapelisarjoista. Pyrimme kaikessa toiminnassamme vähentämään ympäristövaikutuksia. Sitoutuminen  ympäristöasioihin on tärkeä osa kilpailukykyämme. Katsomme, että lakisääteisten  vaatimusten noudattaminen on perusedellytys menestyksellisen ympäristötyön hoidossa.  
Lisäksi teemme ennaltaehkäisevää työtä ja pyrimme ympäristötyön jatkuvaan  parantamiseen. 

Tämä tarkoittaa, että Oy Holmik Ab pyrkii parantamaan tuotannon rutiineja seuraavien toimenpiteiden avulla: 

- Jätemäärien vähentäminen 
- Energiankulutuksen pienentäminen 
- Ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen 
- Henkilökunnan jatkuva opastus ja kouluttaminen ympäristöasioissa 

Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi.