Dataskyddsbeskrivning

Holmik AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi gör vårt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt både i våra interna system och vid valet av tjänsteleverantörer. 

 

1. Registeransvarig

Holmik Ab Oy

Maxmovägen 312

66640 Maxmo

 

2. Person ansvarig för registerärenden

Anders Holm

+358 6 687 5110

holmik@holmik.fi

 

3. Registrets namn

 Kundregister (Holmiks ERP system)

 

4. Syftet med hanteringen av personuppgifterna

Person eller företag som registrerat sig eller köpt varor från Holmik AB

 

5. Registrets användningsändamål

Användningsändamålet för Ledfes register är underhåll av kundregister samt kundernas orderbehandling, spårbarhet och arkvivering. Uppgifter kan även användas för Ledfes verksamhetsutveckling och försäljningsstatistik. Personuppgifterna behandlas inom personuppgiftslagens gränser.

 

6. Registrets innehåll

Personens för- och släktnamn

E-postadress

Postadress

Telefonnummer

Information om behandlade beställningar

Spårbarhet av produkterna och försändelserna

 

7. Överlämning av uppgifter

Uppgifter överlämnas inte till någon annan part. Registrerade personuppgifter kan på användarens begäran tas bort ur vårt register.

 

8. Skydd av register

Användning av registret kräver användarättigheter i Holmiks interna nätverk. Registret finns på en lösenskyddsregistrerad server på hemlig plats.