Välkommen till Holmik


Holmik Ab är ett företag specialiserat på olika metallnätsprodukter och underhållsfria räcken. Med vårt globala nätverk av leverantörer och egen tillverkning, hjälper vi våra kunder att hitta kostnadseffektiva lösningar som skapar mervärde.
 

Tillverkning sker i vår fabrik i Finland samt hos inarbetade leverantörer. Idag står vår export för 90% av omsättningen och våra kunder finns främst i Europa.  ABB är vår största kund och är en utomordentlig referens med tanke på över 20 år av samarbete.

 

Läs mera här
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Referenser


800px ABB logo.svg

Achilles Powertech

 

ABB i Europa är vår största kund och är en utomordentlig referens med tanke på över 20 år av samarbete